Уряд затвердив критерії оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

Уряд України видав Постанову від  31.05.2017 №384 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі».

Згідно з документом до таких критеріїв відносять: строк провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, наявність порушень вимог законодавства у сфері оцінки відповідності, наявність апеляцій на рішення суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Крім того, визначено періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Передбачається, що перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику Мінекономрозвитку проводитиме не частіше одного разу на два роки, із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки, з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Постанова від  31.05.2017 №384 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі»