МОЗ України прийняв три накази, які сприяють гармонізації законодавства з Регламентами ЄС щодо безпечності харчових продуктів:

1) З метою гармонізації законодавства з Регламентом Європейського Союзу від 15.11.2005р. № 2073/2005 Про мікробіологічні критерії для харчових продуктів Міністерством охорони здоров’я України затверджений Наказ №548 від 19.07.2012 року «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів», які визначають мікробіологічні критерії для певних мікроорганізмів щодо гігієни харчових продуктів. Цей наказ набрав чинності 20.08.2015 року – через три роки з дня його офіційного опублікування.

2) З метою гармонізації законодавства з Регламентом Європейського Союзу від 19.12.2006р. №1881/2006 про встановлення максимального рівня вмісту певних забруднюючих речовин у харчових продуктах Міністерством охорони здоров’я України затверджений Наказ №368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах». Цей наказ набрав чинності 14.06.2016 року – через три роки з дня його офіційного опублікування. Основні вимоги наказу:

– втратив чинність Додаток № 2 Державних санітарних правил і норм захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999р. №30;

– не застосовуються на території України пункти МБВ № 5061-89 в частині допустимого вмісту нітратів, мікотоксинів, свинцю, кадмію, ртуті;

– харчові продукти, що не відповідають вимогам цього наказу і виготовлені та/або введені в обіг не пізніше, ніж через 12 місяців з дня набрання чинності, можуть залишатися в обігу на ринку України до закінчення строку придатності.

3) Міністерством охорони здоров’я України затверджено Наказ №1140 від 29.12.2012 року «Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини”». Цей наказ набрав чинності з 01 січня 2014 року (в т.ч. 18.08.2014р. були прийняті зміни до нього – наказом МОЗ від 18.08.2014 № 576). В даному документі описано гігієнічні вимоги безпечності та поживної цінності харчових продуктів та ін.