Зміни в законодавстві України, про які слід знати вітчизняним операторам ринку харчових продуктів
Зміни в законодавстві України,

про які слід знати вітчизняним операторам ринку харчових продуктів

 

22.07.2014р. було прийнято  Закон України № 1602-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів”, який набрав чинності 20.09.2015 року. В даному Законі зазначено, що Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” викладено в новій редакції, а саме: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

Цим Законом визначено термін впровадження загальних гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, а саме:  до 20.09.2016 року – запроваджуються статті 41-51 даного Закону. Дані статті стосуються гігієнічних вимог до потужностей, приміщень, обладнання та інвентарю і т.д.

Крім того, низка виключень або можливість запровадити спрощену систему НАССР передбачена в даному Законі для закладів роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування, кондитерських, пекарень.

Також даним Законом визначено термін впровадження системи НАССР:

– до 20.09.2017 р. – підприємства, які переробляють харчову продукцію , в складі яких є необроблені продукти тваринного походження : м’ясо-, молоко-, рибопереробні.

– до 20.09.2018 р. – підприємства, які переробляють харчову продукцію , в складі яких відсутні необроблені продукти тваринного походження : м’ясо-, молоко-, рибопереробні.

– до 20.09.2019 р. – малі потужності.

Крім того, МОЗ України прийняв три накази, які сприяють гармонізації законодавства з Регламентами ЄС щодо безпечності харчових продуктів:

1) З метою гармонізації законодавства з Регламентом Європейського Союзу від 15.11.2005р. № 2073/2005 Про мікробіологічні критерії для харчових продуктів Міністерством охорони здоров’я України затверджений Наказ №548 від 19.07.2012 року «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів», які визначають мікробіологічні критерії для певних мікроорганізмів щодо гігієни харчових продуктів. Цей наказ набрав чинності 20.08.2015 року – через три роки з дня його офіційного опублікування.

2) З метою гармонізації законодавства з Регламентом Європейського Союзу від 19.12.2006р. №1881/2006 про встановлення максимального рівня вмісту певних забруднюючих речовин у харчових продуктах Міністерством охорони здоров’я України затверджений Наказ №368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах». Цей наказ набрав чинності 14.06.2016 року – через три роки з дня його офіційного опублікування. Основні вимоги наказу:

– втратив чинність Додаток № 2 Державних санітарних правил і норм захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999р. №30;

– не застосовуються на території України пункти МБВ № 5061-89 в частині допустимого вмісту нітратів, мікотоксинів, свинцю, кадмію, ртуті;

– харчові продукти, що не відповідають вимогам цього наказу і виготовлені та/або введені в обіг не пізніше, ніж через 12 місяців з дня набрання чинності, можуть залишатися в обігу на ринку України до закінчення строку придатності.

3) Міністерством охорони здоров’я України затверджено Наказ №1140 від 29.12.2012 року «Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини”». Цей наказ набрав чинності з 01 січня 2014 року (в т.ч. 18.08.2014р. були прийняті зміни до нього – наказом МОЗ від 18.08.2014 № 576). В даному документі описано гігієнічні вимоги безпечності та поживної цінності харчових продуктів та ін.

 

Що очікує вітчизняних операторів ринку харчових продуктів

найближчим часом?

 

З огляду на виконання схваленої стратегії імплементації конкретних вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (а саме в частині належних санітарних та фітосанітарних заходів стосовно торгівлі та питань, пов”язаних з торгівлею), Україна взяла на себе зобов”язання розробити та впровадити необхідні регуляторні акти.

Якщо аналізувати поточний рік, то згідно розміщеного на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (адреса: http://www.minagro.gov.ua/node/22852) “Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”, який затверджено 14.12.2016р., у IV кварталі 2017 року Мінагропромполітики України разом з Держпродспоживслужбою України планують підготувати проекти наступних вимог і правил стосовно харчових продуктів:

«Про затвердження специфічних гігієнічних правил щодо харчових продуктів»,

«Про затвердження Технічного регламенту щодо алкогольних напоїв»,

«Про затвердження вимог щодо гарантованого традиційного складу та способу виробництва сільськогосподарської продукції та харчових продуктів»,

«Про затвердження вимог щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу»,

«Про затвердження вимог щодо фруктових джемів, желе та мармеладу, призначених  для споживання в їжу»,

«Про затвердження вимог щодо екстрактів кави та екстрактів цикорію»,

«Про затвердження вимог щодо фруктових соків призначених для споживання»,

«Про затвердження вимог щодо меду що призначений для споживання людиною».

Звичайно, найважливішими для наших споживачів та виробників є проекти перших трьох вищеперелічених нормативно-правових актів, оскільки вони мають визначальний вплив на охорону здоров”я і життя людей, тварин і рослин, на забезпечення повної прозорості стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються торгівлі, а також впливають на фактичний стан рівня гармонізаціїю законодавства України порівняно з європейським харчовим законодавством.

Прийняття нових норм має відбуватись у гнучкий спосіб. Звичайно, перехідні періоди не завжди є кращим способом переходу на нові правила. Якщо перехідні періоди значні, то “нові” правила можуть стати “старими”.