В Україні почав діяти закон про побічні продукти тваринного походження

9 травня 2016 року набув чинності Закон України від 07.04.2015 р. № 287-VIII «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

Закон визначає організаційні та правові засади діяльності, що пов’язана з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробкою, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною відносяться до категорій I – III в залежності від ступеня ризику для  здоров’я людини і тварин.

Законом визначаються органи держуправління і їх повноваження у відповідній сфері, вимоги до потужностей (об’єктів), обов’язки і відповідальність операторів ринку тощо.

Закон України від 07.04.2015 р. № 287-VIII «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».