ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ДЕКРЕТУ КМУ “ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ І СЕРТИФІКАЦІЮ”

 

Законом України від 15.01.2015 № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, який набрав чинності 10 лютого 2016 року, внесено зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” (далі – Декрет).
Відповідно до статті 14¹ Декрету, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання встановлюються:

– Вимоги до змісту інформації про прийняті органом із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації;

– Порядок ведення Реєстру державної системи сертифікації;

– Порядок присвоєння органами із сертифікації виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності реєстраційних номерів.

На сьогодні, правила та порядок ведення Реєстру установлено ДСТУ 3415-96 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи”. У зв’язку з цим та з метою реалізації положень Декрету Мінекономрозвитку розроблено проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України“Про деякі питання реалізації статті 14¹ Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”.

Джерело: http://www.me.gov.ua