07.12.2015

Затверджено Положення про департамент технічного регулювання

Видано наказ Мінекономрозвитку України від 2 листопада 2015 року N 1361 «Про затвердження Положення про департамент технічного регулювання», відповідно до якого Департамент технічного регулювання є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а головною метою його діяльності є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю).

Серед інших завдань департаменту:

організація розроблення та розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання, здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених Законом України “Про стандартизацію” та іншими нормативно-правовими актами, погодження розроблених національним органом стандартизації національних стандартів та змін до них тощо.

До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління стандартизації та міжнародного співробітництва;

управління метрології;

управління оцінки відповідності та технічних регламентів.

Наказ Мінекономрозвитку України від 2 листопада 2015 року N 1361 «Про затвердження Положення про департамент технічного регулювання» (ЗАВАНТАЖИТИ)