Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)”

Міністерством економічного розвитку і торгівлі розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)” з метою удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів та приведення законодавства України у сфері захисту прав споживачів у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Законопроект частково враховує положення Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р. про певні питання продажу та гарантії товару споживання, Директиви 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня2009 року про судові заборони з метою захисту прав споживачів, Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.05.2008 про кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102/ЄЕС та Директиви 93/13/ЄС Ради Європейського Союзу від 5 квітня 1993 р. про несправедливі умови у споживчому договорі.