Міжнародна організація з стандартизації (ISO) опублікувала Стратегічний план розвитку на період з 2016 по 2020 роки під назвою ISO Strategy 2016-2020. Серед іншого, документ описує принципи взаємодії ISO із зацікавленими сторонами, а також вплив технологічних, економічних, правових, екологічних, соціальних і політичних факторів на розробку стандартів та їх використання.

Стратегічний план представляє основні напрямки роботи ISO на середньострокову перспективу:

  • Залучення всіх членів ISO до розробки міжнародних стандартів і підвищення ефективності роботи комітетів ISO при пошуку консенсусу серед експертів, що представляють різні країни, культури та сфери діяльності.
  • Залучення до реалізації актуальних проектів ISO, що стосуються глобальних проблем, максимально можливого числа членів та інших зацікавлених сторін.
  • Удосконалення організаційної структури і розвиток персоналу, завдяки чому з’являться додаткові можливості для ефективної участі в роботі організації та більш тісного партнерства з питань обміну знаннями на національному рівні та розвитку.
  • Серед технічних аспектів реалізації стратегії на перше місце виступають ті проекти, які полегшать взаємодія із зацікавленими сторонами і спростять отримання доступу до міжнародних стандартів ISO.
  • Розширення комунікаційних можливостей, у тому числі використання інструментів взаємодії із засобами масової інформації, комунікаційних технологій і соціальних мереж.

Розробка і розповсюдження міжнародних стандартів, які є інструментом для підвищення ефективності бізнесу, а також підготовка додаткової інформації про стандарти для партнерів і клієнтів.