05.10.2015

Щодо боротьби з фальсифікацією молочних продуктів

 

ПРОЕКТ

вноситься

народними депутатами України

 

Деркачем А.Л.

Шенцевим Д.О.

Дубілем В.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо боротьби з фальсифікацією молочних продуктів)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І.  Внести до Закону України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст.513 із змінами, внесеними згідно із Законами N  402-V  ( 402-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007,  N 4, ст.37, N 2132-VI (2132-17) від 15.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.221), такі зміни:

1) Статтю першу та п’яту викласти в нових редакціях:

 

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

атестація – процедура оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів;

виробник молока та молочної сировини – юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, особисте селянське господарство, фізична особа, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;

маркування – інформація про молоко, молочну сировину, молочні продукти та молоковмісні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;

молоко сире – продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 40° C і який не піддавався будь-якій обробці (далі – молоко);

молочна сировина – молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;

молочні продукти – продукти, одержані з молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу);

традиційні молочні продукти – масло, сири, а також кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій – ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір – із застосуванням заквасок на кефірних грибках;

молоковмісні продукти – харчові продукти, вироблені з молочної сировини та з сировини немолочного походження, яка повністю або частково замінює будь-яку складову молока (молочний жир, молочний білок, лактозу), а також з додаванням або без додавання харчових добавок;

пакування – вміщення молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;

переробне підприємство – підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні продукти та молоковмісні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості;

суб’єкт господарювання – юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів;

узгоджувальна комісія – комісія, яка створюється з представників підприємств та організацій по виробництву молока, його переробці та реалізації молочної продукції.

 

Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів

Тара та упаковка для молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я.

Пакування та маркування молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів здійснюються відповідно до законодавства України.

Не допускається використання назв молочних продуктів та традиційних молочних продуктів у власних назвах та назвах торговельних марок молоковмісних продуктів.

На етикетці, упаковці та інших видах маркування під основною назвою молоковмісного продукту та знаком для товарів і послуг обов’язково повинен міститися текст наступного змісту: «Продукт із змінниками складових молока». Розмір такого тексту має бути не меншим ніж 80% від найбільшого розміру тексту основної назви такого продукту або знаку для товарів і послуг.

Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів та молоковмісних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів атестованими структурними підрозділами одного переробного підприємства або атестованими переробними підприємствами, що входять до складу одного об’єднання).

Забороняється виробництво та реалізація молоковмісних продуктів масова частка молочних жирів в яких складає менше 50%.

 

2) Доповнити закон новою статтею 5-1 наступного змісту:

Стаття 5-1. Основні вимоги до реалізації молоковмісних продуктів

Суб’єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю молочними продуктами, традиційними молочними продуктами та молоковмісними продуктами, зобов’язаний розміщувати молоковмісні продукти окремо (на інших секціях, стелажах, прилавках) від молочних продуктів та традиційних молочних продуктів.

Місця, де розміщені молоковмісні продукти (секції, стелажі, прилавки) повинні бути інформаційно позначені як місця розміщення продуктів із замінниками складових молока.

 

3) Назву та частину першу статті 14 після слів «імпорту молока, молочної сировини, молочних продуктів» доповнити словами «та молоковмісних продуктів».

Абзац третій частини першої статті 14  викласти в такій редакції:

з питань додержання вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов’язаних з пакуванням, маркуванням, якістю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів; вимог торгівлі молоком, молочними продуктами та молоковмісними продуктами – органи виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики.

 

4) Доповнити Закон новою статтею 16-1 наступного змісту:

Стаття 16-1 Державне регулювання закупівельних цін на молоко.

З метою забезпечення соціальних гарантій населення та  протидії зловживанням монопольним становищем під час формування закупівельних цін на молоко та молочну сировину, Кабінет Міністрів України у разі потреби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, встановлює мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко та молочну сировину на відповідні періоди календарного року.

 

5) Статтю 21 доповнити новими частинами 3, 4, 5 та 6 такого змісту:

У разі порушення суб’єктом господарювання під час виробництва молоковмісних продуктів вимого щодо їх маркування, на нього накладається  штраф у розмірі 100% вартості продукції, реалізованої з порушенням правил маркування.

У разі порушення підприємством торгівлі вимог щодо торгівлі молоком, молочними продуктами та молоковмісними продуктами на таке підприємство накладається штраф у розмірі від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі виробництва або реалізації молоковмісних продуктів масова частка молочних жирів в яких складає менше 50% на суб’єктів господарювання накладаються штраф у розмірі 100% вартості виробленої або реалізованої такої продукції.

У разі порушення встановленого мінімально допустимого рівня закупівельних цін на молоко та молочну сировину, на суб’єкт господарювання що здійснює закупівлю накладаються штраф у розмірі 100% вартості закупленого за нижчими цінами молока та молочної сировини.

ІІ. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), внести такі зміни:

1) Після статті 156-3 доповнити Кодекс новою статтею 156-4 та 156-5.

Стаття 156-4. Порушення правил маркування, виробництва молоковмісних продуктів та правил торгівлі ними

Порушення вимог щодо маркування молоковмісних продуктів –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог щодо торгівлі молочною сировиною, молочними продуктами та молоковмісними продуктами, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виробництво або реалізація молоковмісних продуктів масова частка молочних жирів в яких складає менше 50%,-

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення,

– тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Стаття 156-5. Порушення встановленого мінімально допустимого рівня закупівельних цін на молоко та молочну сировину

Порушення встановленого мінімально допустимого рівня закупівельних цін на молоко та молочну сировину, –

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції із закупівлі молока та молочної сировини, від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

2) Першу частину статті 244-4 «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів» після цифр 156-1, 156-3 доповнити  цифрами 156-4 та 156-5.

 

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

 

Голова Верховної Ради

              України