05.10.2015

 

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

 

 

На офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках Державною службою  з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”.

Метою проекту постанови є визначення періодичності здійснення панових заходів метрологічного нагляду, а також визначення критеріїв, за якими діяльність суб’єктів господарювання у сфері метрології відноситиметься до високого, середнього та низького ступеня ризику.

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                                 2015 р. №

Київ

 

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного   нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.
 2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 27);

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 38 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9” (Офіційний вісник України, 2014 р., №  14, ст.  428).

 1. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                              А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                   2015 р.  №

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності                               та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

 

 

 1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках (далі – метрологічний нагляд), є:

вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;

вид метрологічного нагляду;

кількість законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації у суб’єктів господарювання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності;

 1. Відповідно до критеріїв та з урахуванням значення прийнятного ризику від здійснення господарської діяльності суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.
 2. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують понад 10 законодавчо регульованих ЗВТ у таких видах діяльності:

забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

контроль стану навколишнього природного середовища;

контролю безпеки умов праці;

2) експлуатують понад 100 законодавчо регульованих ЗВТ у видах діяльності, визначених підпунктом 2 пункту 4;

3) протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

 1. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують до 10 включно законодавчо регульованих ЗВТ у видах діяльності, визначених підпунктом 1 пункту 3;

2) експлуатують від 10 до 100 включно законодавчо регульованих ЗВТ у таких видах діяльності:

контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

3) здійснюють фасування товарів в упаковки;

4) експлуатують понад 100 законодавчо регульованих ЗВТ у видах діяльності, визначених у підпункті 2 пункту 5;

 

5) протягом останніх чотирьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

 1. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують до 9 законодавчо регульованих ЗВТ у видах діяльності, визначених у підпункті 2 пункту 4;

2) експлуатують законодавчо регульовані ЗВТ у таких видах діяльності:

обчислення сум податків і зборів, податкового та митного контролю;

роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів;

робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

3) здійснюють продаж фасованих товарів в упаковках.

 1. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесено одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.
 2. Планові заходи метрологічного нагляду здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на п’ять років.

 1. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш ніж за результатами двох останніх заходів метрологічного нагляду, не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, наступний плановий захід метрологічного нагляду щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у1,5раза.

_______________