Надійність є важливим аспектом розвитку та застосування технологічних систем. У сьогоднішньому глобальному бізнес-середовищі надійність є ключовим фактором прийняття рішень при оцінці продуктивності системи. Надійність це характеристика притаманна продукції, процесу, послуги.

Термін «надійність» прийнятий на міжнародному рівні і охоплює широкий спектр атрибутів, основними з яких є безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність.

Стандарти в галузі надійності розробляє технічний комітет IEC ТК 56 «Надійність», створений у 1965 році. Спочатку ТК 56 називався «Надійність електронних компонентів і обладнання». У 1980 назва була змінена на «Надійність і ремонтопридатність». А в 1989 році назва була остаточно змінена на «Надійність», щоб краще відобразити концепцію надійності, як загального терміна.

У 1990 році, після консультацій з Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), було вирішено, що обсяг робіт TК 56 не обмежується галуззю електротехніки, а розглядає питання надійності в різних галузях.

Нещодавно ТК 56 опублікував два нових міжнародних стандарти, які сприятимуть підвищенню надійності.

Стандарт IEC 62740:2015 «Аналіз першопричини»

Аналіз першопричини (RCA) – це структурований покроковий метод для знаходження реальної причини проблеми та реагування на неї. Використання RCA може допомогти запобігти помилкам при розробці проекту, виробництві та експлуатації продукції, що відіграє важливу роль в оцінці ризиків та управлінні ними.

Загальний процес, що є основою RCA складається з 7 кроків:
Виявлення і визначення проблеми.
Збір інформації про проблему.
Виявлення зв’язків між усіма можливими причинами проблеми (за допомогою питання «чому»).
Виявлення причин, які слід прибрати, щоб усунути проблему.
Визначення рішень, найбільш ефективних для усунення проблеми.
Реалізація рішень.
Спостереження слідства рішень і повторення RCA за необхідності.

Стандарт IEC 62740:2015 описує основні принципи RCA і визначає заходи, які повинен включати процес, а також дає характеристику кожній техніці із зазначенням її переваг та недоліків.

Метою стандарту є опис процесу виконання RCA і пояснення методів виявлення першопричин, наприклад, метод «5 чому».

Стандарт IEC 62741:2015 «Демонстрація вимог до надійності. Приклад надійності»

Стандарт описує приклад надійності, коли клієнт замовляє розробнику систему, що відповідає вимогам надійності, а потім не керує системою до кінця її існування. Документ дає рекомендації і встановлює загальні принципи щодо забезпечення надійності.

Стандарт IEC 62741:2015 має рекомендаційний характер, тобто його “рекомендації не носять нормативний характер, вони є універсальними і мають бути адаптовані до конкретних цілей”.

Ці два стандарти приєднані до пакету з 55 документів, які були раніше розроблені ТК 56 і зробили істотний внесок у підвищення надійності систем, продуктів, процесів і послуг.