Політика в сфері якості

 1. Сертифікація продукції та послуг

 

Орган сертифiкацiї продукцiї та послуг створений на базi Тернопiльського ДЦСМС вiдповiдно до наказу Держстандарту України вiд 14 грудня 1993 року № 192.

Орган з сертифiкацiї (ОС) ДП “Тернопiльстандартметрологiя” акредитований в Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО на проведення робiт з сертифiкацiї продукцiї та послуг (свiдоцтва про призначення та уповноваження № UA.Р.041, № UA.PN.041 чиннi від 04.04.2014р.)

 Номенклатура продукцiї (послуг) призначення та уповноваження охоплюють роботи з сертифiкацiї по наступних напрямках:

 

Харчова продукцiя та продовольча сировина;

Легка промисловiсть та iграшки;

Велосипеди, коляски дитячі, крісла колісні;

Взуття та шкiра;

Будiвельнi матерiали, вироби та конструкцiї;

Меблi;

Сільгосптехніка техніка;

Дорожнi транспортнi засоби;

Побутовi i аналогiчнi електроприлади;

Засоби обчислювальної технiки;

Апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі;

Телевiзiйнi антени, в тому числi супутникового телебачення та комплектуючi до них;

Обладнання деревообробне;

Обладнання металообробне;

Обладнання технологiчне для харчової, м`ясо-молочної промисловостi, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та харчоблокiв;

Апаратура трубопровідна;

Кабельно-провідникова продукція;

Продукція легкої промисловості;

Медичнi вироби (бинти, марля);

Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу, кераміки, скла та інший;

Товари побутової хімії та парфюмерно-косметична продукція;

Нафтопродукти. Альтернативне паливо;

Товари з паперу шкiльнi та канцелярськi;

Лако-фарбові матеріали та продукція. Розчинники для лакофарбувальних робіт;

Медична техніка;

Засоби індивідуального захисту;

Послуги перукарень і косметичні послуги;

Послуги туристичнi;

Послуги готельнi та харчування;

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів

Послуги з ремонту i технiчного обсуговування колісних транспортних засобiв та їх складових;

 

Порядок проведення робіт з сертифікації

 

 1. Подання заявки на сертифікацію та комплекту документів до заявки.

Заявки встановленої форми.

 1. Розгляд та прийняття рішення за заявкою
 1. Вибір схеми сертифікації продукції

Використовуються слідуючі схеми сертифікації продукції:

– №1. Сертифікація партії продукції (одиничних виробів);

– №2. Сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду;

– №3. Сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва;

– №4. Сертифікація продукції серійного виробництва з атестацією виробництва;

– №5. Сертифікація продукції серійного виробництва з сертифікацією (оцінкою) системи якості.

 1. Відбір зразків продукції для випробувань, її ідентифікації та приймання зразків випробувальною лабораторією
 1. Атестація виробництва
 1. Випробування зразків продукції
 1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація
 1. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції
 1. Призупинення або скасування дії сертифіката відповідності
 1. Визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність продукції іноземного виробництва, видані уповноваженими органами інших країн

 

Права і обов’язки Заявників

Порядок визначення вартості робіт з сертифікації (оцінки відповідності)

Інформація про процедуру розгляду скарг, спірних питань та апеляцій

Реєстр сертифікатів відповідності, виданих ООВ  ДП “Тернопільстандартметрологія”

Перелік закладів з тимчасового розміщення, які сертифіковані ОС ДП “Тернопільстандартметрологія”

Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов’язковiй сертифiкацiї в Українi

 

Орган сертифiкацiї спiвпрацює з акредитованими у встановленому порядку випробувальними лабораторiями, якi мають вiдповiдне обладнання, квалiфiкований персонал. Тiльки пiсля проведення випробувань i за їх позитивних результатiв ОС видається сертифiкат вiдповiдностi, свiдоцтво про визнання.

Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї шляхом сертифiкацiї в ДП “Тернопiльстандартметрологiя” проводить компетентний персонал органу сертифiкацiї. Всi фахiвцi ОС мають достатнiй досвiд проведення робiт як в межах України, так i за кордоном. Бiльшiсть провiдних фахiвцiв є атестованими аудиторами та кандидатами в аудитори.

Атестованi аудитори та кандидати в аудитори вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння ДП «Тернопільстандартметрологія»:

Кулина Iгор Петрович – заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi, аудитор з сертифiкацiї систем управлiння якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор з атестацiї виробництв, тел. 0352 25 04 97.

Хрупович Юрiй Теодозiйович – начальник вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння; аудитор з сертифiкацiї СУЯ, аудитор з сертифiкацiї будiвельних матерiалiв, виробiв та конструкцій, тел. 0352 25 04 97.

Бончук Роман Аврамович – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї харчової продукцiї та продовольчої сировини, аудитор з сертифiкацiї технологiчного обладнання для харчової, м’ясомолочної, м’ясо – переробної промисловостi, пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та харчоблокiв, аудитор з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки машин, тел. 0352 25 04 97.

Юркiв Зiна Дмитрiвна – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї послуг тимчасового розміщення, аудитор з сертифiкацiї продукцiї легкої промисловостi, кандидат в аудитори з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки іграшок, тел. 0352 52 64 12.

Кристинич Ірина Анатоліївна – провідний інженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел.0352 52 64 12.

Щепінська Оксана Степанівна – провідний інженер відділу з підтвердження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління, аудитор з оцінки відповідності мийних засобів, аудитор з сертифікації СУЯ, кандидат в аудитори з атестації виробництв

Лагіш Галина Андріївна – інженер І категорії відділу з підтвердження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління, кандидат в аудитори з сертифікації послуг закладів ресторанного господарства, тел. 0352 25 04 97.

Луців Анжела Іванівна – інженер відділу з підтвердження і оцінки відповідності та сертифікації систем управління, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел. 0352 52 64 12.

 

 1. Оцінка відповідності

 

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Орган з оцінки  відповідності (ООВ) ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог:

– ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги (атестат акредитації №1О233 від 04.12.2017р., дата первинної акредитації 16.05.2013р. )

 Атестат акредитації

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014

Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі Орган з оцінки  відповідності  ДП “Тернопільстандартметрологія” призначено (свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг  № UA.ТR.054) на право проведення робіт по Технічним регламентам:

Накази призначень по технічним регламентам

Безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013 № 515;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

З електромагнітної сумісності, затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015р. № 1077

Витяг з порядку проведення робіт

Будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Витяг з порядку проведення робіт

 

Витяг з Порядку сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і  комплектувальних виробів ПрС-14-14 від 26.12.2014р.

Витяг з порядку оформлення сертифікатів та відмов у їх видачі

Витяг з Порядоку скасування, призупинення або поновлення дії сертифікатів відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв

Права та зобов’язання заявників та клієнтів

Постанова КМУ №95 від 13.01.2016р. «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

Підтвердження вiдповiдностi продукції є однією з складових державної технічної політики i спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля. Підтвердження вiдповiдностi згідно із Законом України “Про пiдтвердження вiдповiдностi”- це дiяльнiсть, наслiдком якої є гарантування того, що продукцiя вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Пiдтвердження вiдповiдностi застосовується на доринковiй стадiї введення продукцiї в обiг i здiйснюється виробником як самостiйно, так i з залученням третьої сторонни – органа з сертифiкацiї.

Законом передбачено обов`язкове та добровiльне проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi є обов’язковим  для виробників  i постачальникiв. В законодавчо регульованiй сферi пiдтвердження вiдповiдностi виконується на вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентiв з пiдтвердження вiдповiдностi за вказаними в ньому процедурами.

Одним iз перших найважливiших крокiв реформування системи технiчного регулювання в Українi у зв`язку зi вступом до СОТ є перехiд до оцiнки вiдповiдностi продукцiї (послуг) вимогам технiчних регламентiв. Оскiльки наша країна тримає курс на Європейський Союз, то нацiональнi технiчнi регламенти, що впроваджуються, гармонiзованi з аналогiчними Директивами ЄС.

Таким чином, вiдповiднiсть продукцiї має оцiнюватись згiдно з вимогами, встановленими технiчними регламентами. А цi вимоги дозволяють пiдприємствами, якi виробляють продукцiю з низьким ризиком небезпечностi, пiдтверджувати її вiдповiднiсть шляхом оформлення “Декларацiї вiдповiдностi”. Продукцiя з високим ступенем ризику небезпечностi оцінюється з використанням модулів, передбачених технічними регламентами, за участю органiв з оцiнки вiдповiдностi, до яких належить i ДП “Тернопiльстандартметрологiя”.

Технічні регламенти                                   

Технічний регламент – закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов’язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

Документи на проведення робіт з оцінки відповідності:

Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності

Заява щодо обліку декларації про відповідність

Реєстр   технічних регламентів

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=66

 

 1. Сертифiкацiя систем управлiння

Декларація керівництва ОС СУ ДП “Тернопілстандартметрологія” щодо неупередженості

Орган з сертифiкацiї систем управління ДП “Тернопiльстандартметрологiя” призначений в державній системі сертифікації (свiдоцтво № UA.MQ.058 чинне від 04.04.2014р. ) на виконання робiт із сертифікації:

систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2009;

систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2007 та ДСТУ 4161-2003;

систем управлiння безпекою та гiгiєною праці на відповідність вимогам OHSAS 18001;

систем екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2006.

Орган з сертифікації систем управління  ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог – ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту (атестат акредитації № 8O098 від 09.12.2016р.), на виконання робiт із сертифікації:

систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015;

систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005;

 

 Атестат акредитації

ISO/IEC 17021-1:2015

 Сертифiкат на систему управлiння:

– впливає iстотним чином на формування громадської думки про положення пiдприємства (органiзацiї, фiрми) на ринку i, як наслiдок, на формування портфелю замовлень;

– пiдвищує конкурентоздатнiсть i довiру споживачiв;

– розширює межi ринкiв i пiдвищує експортнi можливостi;

– служить гарантом для надання пiдприємству (органiзацiї, фiрмi) iнвестицiйної пiдтримки;

– засвiдчує потенцiйну здатнiсть пiдприємства (органiзацiї, фiрми) забезпечувати стабiльнiсть якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

– створює можливiсть i умови для постiйного удосконалення.

Роботи з сертифiкацiї систем управлiння якiстю виконуються аудиторами i кандидатами в аудитори, атестованими i внесеними в Реєстр державної системи сертифікації. ОС співпрацює з технічними експертами, що мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.

Проведення робіт з сертифікації систем управління

– порядок проведення сертифікації систем  управління якістю;

Витяг з порядку сертифікації систем управління якістю

– порядок проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

– порядок проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Умови та критерії оцінки систем управління

(Витяг)

Бланки для сертифікації систем управління:

Заявка на сертифікацію системи управління якістю

Опитувальна анкета для попередньої оцінки систем управління

Заявка на систему управління безпечністю харчових продуктів

Опитувальна анкета для попередньої оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів

 Реєстр сертифікатів на систем управління виданих органом сертифікації систем управління

Зобов’язання і повноваження органу сертифікації та завника в період дії сертифікатів на систему управління

 

 1. Екологічне маркування

Орган сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія» є дійсним представником Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» в Тернопільській області.

Спільно ми здійснюємо роботи щодо екологічного маркування відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

Підприємство-виробник, продукція якого пройшла сертифікацію, отримує право на використання знаку «Зелений журавлик» на етикетці, а також на документації та рекламних матеріалах, що підтверджується відповідним міжнародним сертифікатом та ліцензійною угодою. Знак екологічного маркування дозволяє виробникам зміцнити свої позиції та підвищити конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а споживачам, в свою чергу, надає можливість зробити вибір на користь саме екологічно чистої продукції. На сертифікацію можуть бути заявлені будь-які товари, за винятком фармакологічних препаратів, медичного обладнання і тютюнових виробів, та послуги.

Для отримання знаку «Зелений журавлик» підприємству-виробнику необхідно подати заявку в Орган сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія» разом з документацією, що засвідчує екологічні характеристики продукції.