ПРОПОНУЄМО СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМ, ОРІЄНТОВАНИМ НА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ПРОДУКЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЯКОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВОЄЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Начальник сектору: Грішин Дмитро Олексійович

 

Тел./ факс (0352) 25-28-36

 

е-mail:  tdcsms@tim.net.ua

 

Адреса: вул. Оболоня,4, кім. 603,605, м. Тернопіль, 46008

 

Відділ стандартизації та інформаційного  забезпечення пропонує Вам:

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ:

 

– підбір чинних нормативних документів (стандартів), які в разі їх добровільного застосування є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

 

– застосування норм та положень нормативно-правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати продукція;

 

– вимоги до споживчого, групового та транспортного маркування конкретних найменувань товарів;

 

– вимоги до документації, яка повинна супроводжувати продукцію;

 

– порядок впровадження у виробництво нових видів продукції;

 

– впровадження та застосування технічних регламентів на конкретні види продукції.

 

 

ПЕРЕВІРЯННЯ ЗМІСТУ МАРКУВАННЯ  проводиться з урахуванням вимог усіх чинних законодавчих та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на даний вид продукції.

 

ДОПОМОГА З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 

– допомога при розробленні проектів технічних умов та змін до технічних умов;

 

– допомога в розробленні технологічних інструкцій, технологічних регламентів, рецептур тощо;

 

– консультування стосовно правил розроблення, оформлення та наповнення (вимоги до змісту) документів, в тому числі супровідних документів та рекомендацій щодо застосування продукції;

 

– порядок розрахунку та позначення на маркуванні поживної та енергетичної цінності харчових продуктів.

 

ПОСЛУГИ ВИРОБНИЧОГО АУТСОРСИНГУ

 

– стажування та проведення семінарів-тренінгів персоналу підприємств, що займаються виробництвом та обігом продукції, з питань вимог законодавства України щодо якості продукції;

 

– підготовка переліку нормативних документів, необхідних у виробництві конкретних видів продукції, та забезпечення підприємства їх офіційними актуалізованими копіями;

 

– організація повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, складання та погодження переліків засобів вимірювальної техніки тощо.

 

Співпраця з  відділом стандартизації та інформаційного забезпечення ДП «Тернопільстандартметрологія» на підставі договору про надання інформаційно-консультативних послуг, надасть можливість Вам вчасно отримати інформацію, яка стосується змін законодавства в умовах виробництва продукції, своєчасно вжити заходів щодо усунення невідповідностей, які можуть виникнути у разі набуття чинності нових законодавчих актів і, таким чином, уникнути невиправданих збитків виробництва.

 

Співпраця з ДП «Тернопільстандартметрологія» в рамках договорів про надання інформаційно-консультативних послуг  дозволить полегшити користування гармонізованими європейськими стандартами, відповідність вимогам яких надає презумпцію відповідності продукції вимогам технічних регламентів. В оновлених гармонізованих європейських стандартах наводиться інформація про те, якими саме положеннями цих стандартів охоплюються ті чи інші суттєві вимоги Директив Нового та Глобального підходу.

 

НАШІ ЗНАННЯ ЗБЕРЕЖУТЬ ВАШ ЧАС ТА ЗАОЩАДЯТЬ ВАШІ КОШТИ!