Оприлюднено проект наказу Мінекономрозвитку “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації” (далі –проект наказу).

 

__________ ___ 2015 Департамент технічного регулювання

Проектом наказу відміняється обов’язкова сертифікація тієї продукції, яка є об’єктом певних технічних регламентів, що вступили в дію, та продукції, яка регулюється іншим законодавством, та державними санітарними нормами та правилами.

Також, проектом наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність накази Держстандарту:

від 17.01.1997 № 23 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя”, зареєстрований в Мін’юсті 11.02.1997 за № 29/1833, (із змінами);

наказ від 02.06.1997 № 322 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації харчових продуктів”, зареєстрований в Мін’юсті 15.07.1997 за                 № 259/2063.

Проект наказу підготовлений департаментом технічного регулювання Мінекономрозвитку, розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у рубриці “Документи”, підрубриці “Обговорення проектів документів”.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

Н А К А З

 

________________                                              № _______

Київ

Про внесення змін до Переліку

продукції, що підлягає обов’язковій

сертифікації в Україні, та визнання

такими, що втратили чинність, деяких

наказів Державного комітету України

по стандартизації, метрології

та сертифікації

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,     пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року                           № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та з метою дерегуляції господарської діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за              № 466/10746 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 “Мийні засоби” виключити;

2) розділ 3 “Трактори малогабаритні” виключити;

3) розділ 4 “Зварювальне обладнання” виключити;

4) розділ 5 “Велосипеди, коляски дитячі” виключити;

5) розділ 7 “Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу” виключити;

6) розділ 9 “Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя” виключити;

7) розділ 11 “Товари легкої промисловості” виключити;

8) пункти 12.1–12.5 розділу 12 “Харчова продукція та продовольча сировина” виключити;

9) розділ 15 “Труби та балони” виключити;

10) розділ 16 “Хімічні джерела струму” виключити;

11) розділ 19 “Арматура трубопровідна” виключити.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 січня 1997 року № 23 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 1997 року за № 29/1833 (із змінами);

2) наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 02 червня 1997 року № 322 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації харчових продуктів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 1997 року за № 259/2063.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 2 і 6 пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2016 року.

4. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

 

Виконувач обов’язків

Міністра економічного

розвитку і торгівлі України                           Руслан КОРЖ

Останнє оновлення на Четвер, 02 квітня 2015, 06:05